Điểm báo ngày 30 tháng 7 năm 2020

30/07/2020

 

Bộ, ngành

1. Bộ TN&MT: Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước

2. Cải cách mạnh thủ tục hành chính với quy trình khởi sự kinh doanh

3. Quy chế khai thác, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu trị giá hải quan 

4. Khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội 

5. Chậm rà soát, cắm mốc, cấp Giấy chứng nhận các nông, lâm nghiệp

6. Chuyển đổi số, chất xúc tác hỗ trợ cho xuất nhập khẩu

7. Phân công cơ quan soạn thảo văn bản thi hành các luật, nghị quyết Quốc hội

8. Từ ngày 15/9/2020, áp dụng mã định danh điện tử chia sẻ dữ liệu số 

9. Doanh nghiệp mất hợp đồng tỷ USD vì chậm chuyển đổi số

10. Thực hiện nhiều giải pháp hạn chế xe cá nhân

 

Địa phương

11. Cần Thơ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường

12. Một phường Đà Nẵng kích hoạt mô hình "ship" kết quả thủ tục hành chính

13. 95% dịch vụ công ở Đà Nẵng có thể làm qua mạng, hãy ngồi nhà làm thủ tục

14. Hiệu quả trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp tại Hải Phòng

Xem Điểm báo ngày 30 tháng 7 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm