Điểm báo ngày 20 tháng 8 năm 2020

20/08/2020

 

Bộ, ngành

1. Không cát cứ thông tin, xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ

2. Nhiều điều kiện kinh doanh chung chung đã được cắt giảm

3. Những người đầu tiên nhận biển số ngay khi đăng ký xe qua mạng

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Giảm gần 90% số lượng thủ tục hành chính

5. Thận trọng với 5G

6. Cân nhắc kỹ điều kiện về chỗ ở khi đăng ký thường trú

 

Địa phương

7. Giúp người dân nâng cao ý thức pháp luật

8. Dịch vụ điện trực tuyến: công nghệ thay sức con người

9. TP.Thuận An: Nhiều sáng kiến trong công tác cải cách hành chính

10. Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một về thực hiện nhiệm vụ sau đại hội

11. Huyện Nhơn Trạch: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Xem Điểm báo ngày 20 tháng 8 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm