Điểm báo ngày 21 tháng 8 năm 2020

21/08/2020

 

Bộ, ngành

1. Bộ Công Thương chính thức khởi động tiến trình chuyển đổi số

2. Thay đổi tư duy

3. Nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến nhờ dịch vụ công số 1000

4. Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam


Địa phương

5. Cấp đổi biển số vàng ở TPHCM: Không nhiều chủ phương tiện đến đăng ký

6. Sơn La: Số doanh nghiệp còn nợ thuế giảm mạnh

7. Quận Bình Tân, TP.HCM: Cải cách mạnh mẽ để phục vụ dân

8. Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hoạt động hiệu quả

9. Đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

10. Triển khai hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Ninh Bình

11. Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh: Đồng bộ trạng thái hồ sơ

12. Thực hiện nghị quyết 30C của Chính phủ: Nhiều chuyển biến trong cải cách hành chính

Xem Điểm báo ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại file đính kèm