Điểm báo ngày 31 tháng 8 năm 2020

31/08/2020

 

Bộ, ngành

1. Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra 6 địa phương

2. ASEAN 2020: Đơn giản hóa thủ tục hành chính và kết nối với khu vực tư nhân

3. Thẻ căn cước công dân gắn chíp: Xu hướng của thế giới?

4. Thứ trưởng công an: Tập trung triển khai dự án về thẻ căn cước

5. Hoàn thành nâng cấp 56 dịch vụ công về thuế đạt cấp độ 3 và 4

6. Những văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 9/2020

7. VNPT tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia

8. Sức chống chịu của phần lớn doanh nghiệp đang rất mỏng


Địa phương

9. Bình Định: Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế của hộ kinh doanh chỉ còn 3 ngày

10. Tập trung mọi nguồn lực khôi phục và phát triển kinh tế

11. Bạc Liêu thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

12. Liên thông điện tử, tạo điều kiện cho người dân

13. TP Thủ Đức là phân khu đặc biệt của TP.HCM

Xem Điểm báo ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại file đính kèm
 
File đính kèm