Điểm báo ngày 04 tháng 9 năm 2020

04/09/2020

 

Bộ, ngành

1. Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

2. Nhiều đại biểu tán thành giấy phép môi trường “7 trong 1”

3. Cần thời gian chuyển tiếp trước khi bỏ sổ hộ khẩu

Địa phương

4. Bí quyết giúp Khánh Hòa tăng trưởng nhanh dịch vụ công trực tuyến mức 4

5. Hệ thống Cổng dịch vụ công và “một cửa” điện tử của tỉnh nằm trong tốp đầu các tỉnh, thành phố

6. Tiện ích từ Cổng dịch vụ công trực tuyến

7. Cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy ở Long An

8. 100% cơ quan kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản

9. Cục Hải quan Đồng Nai: Chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp

10. Bảy điểm khác biệt giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ số

11. Đảm bảo hiệu quả trong cấp phiếu lý lịch tư tư pháp

12. Cải cách thủ tục hành chính: Nhiều kết quả tích cực

13. Trung tâm điều hành giám sát thông minh của tỉnh Trà Vinh chính thức hoạt động

14. Gia tăng tương tác trong dịch vụ hành chính công để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

 

Xem Điểm báo ngày 04 tháng 9 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm