Điểm báo ngày 17 tháng 9 năm 2020

17/09/2020

Bộ, ngành

1. Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
2. Đã giảm 22.000 mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành
3. Minh bạch trong quản lý ngành dược
4. Đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua phát triển Chính phủ điện tử
 

Địa phương
5. Bến Tre sẽ cung cấp 100% DVCTT đủ điều kiện lên mức 4 trong tháng 10
6. Chủ động tạo sức hút mới vào các khu công nghiệp
7. Cải cách hành chính - nhiệm vụ đột phá của ngành Tài nguyên và Môi trường Điện Biên
8. ÔNG NGUYỄN VĂN THI – PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ: Cải thiện môi trường đầu tư phải bằng hành động cụ thể chứ không nói suông
9. Bà Rịa-Vũng Tàu: Tháo gỡ khó khăn cho tàu cá đóng mới theo Nghị định 67
10. Xây dựng chính quyền điện tử: “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”

Xem Điểm báo ngày 17 tháng 9 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm