Điểm báo ngày 21 tháng 9 năm 2020

21/09/2020

 

Bộ, ngành

1. Dọn sạch 'mảnh đất' thể chế

2. Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH

3. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chỉ còn được sử dụng đến hết năm 2022?

4. Bộ Công Thương: Đi đầu trong cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử

5. Nghiên cứu giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến

6. Một cú nhấp chuột, BHXH giải quyết được nhiều thủ tục cho dân

7. Giản tiện quy trình nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

8. Bộ Công an thông tin về thẻ căn cước công dân gắn chip

9. Nghiên cứu giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến

10. Ra mắt Cẩm nang chuyển đổi số

Địa phương

11. Kon Tum khai trương Trung tâm điều hành thông minh

12. Vì nhân dân phục vụ

13. Đổi tên đường Lê Văn Duyệt: Tạo điều kiện thuận lợi cho dân đổi giấy tờ

14. Hà Nội: Trên 1.700 thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai mức độ 3, 4

15. Thúc đẩy Chính phủ số: Thể chế và công nghệ cần song hành 

Xem Điểm báo ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm