Điểm báo ngày 28 tháng 9 năm 2020

28/09/2020

Bộ, ngành

1. Dịch vụ công quốc gia: Mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp
2. Ðẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
3. Kiểm tra chuyên ngành vẫn làm khó doanh nghiệp
4. Chính thức trình Quốc hội dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Địa phương
5. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
7. TPHCM sáp nhập phường, quận: Dân không mất tiền chuyển đổi giấy tờ
8. Còn nhiều rào cản trong xây dựng nền hành chính công
9. Những mô hình cải cách hành chính gần dân
10. “Ngày thứ ba không viết, ngày thứ sáu không đợi” ở thị trấn Phong Hải
11. Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại


 

Xem Điểm báo ngày 28 tháng 9 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm