Điểm báo ngày 29 tháng 9 năm 2020

29/09/2020

Bộ, ngành
1. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
2. Cục Xuất Nhập khẩu: Đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế
3. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Xác định thể chế là khâu đột phá quan trọng của ngành công thương

Địa phương
4. Xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách và cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư
5. Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Thời gian thông quan hàng hóa tại sân bay Nội Bài giảm chỉ còn 10 phút
6. Hải Phòng đặt mục tiêu nằm trong Top 15 địa phương dẫn đầu về chính quyền số
7. Hòa Bình vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh
8. Điểm nhấn thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội
9. Quận 9: Rút ngắn thời gian xử lý nhiều thủ tục kinh doanh
10. Quảng Ngãi: Bước chuyển về cải thiện môi trường đầu tư


 

Xem Điểm báo ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm