Điểm báo ngày 30 tháng 9 năm 2020

30/09/2020

Bộ, ngành

1. Nghị quyết 68/NQ-CP: Chương trình cải cách mạnh mẽ của Chính phủ
2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chủ trì họp báo về Nghị quyết 68/NQ-CP
3. Thí điểm đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông
4. Kinh doanh vận tải, có cần “gánh” nhiều tầng quản lý?
5. Trung tâm điều hành thông minh, bước đột phá trong Chính phủ số
6. Bộ Công an nói về cấp giấy phép lái xe
7. Làn sóng cải cách thứ ba của Chính phủ: Cắt tiếp 20% quy định về kinh doanh
8. Ngành Hải quan: Đôn đốc thực hiện hiệu quả dịch vụ công quốc gia
 

Địa phương

9. Thanh Hóa nỗ lực đón làn sóng đầu tư mới
10. Điện Biên: Tạo sức bật từ cải cách hành chính


 

Xem Điểm báo ngày 30 tháng 9 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm