Điểm báo ngày 02 tháng 10 năm 2020

02/10/2020

Bộ, ngành

1. ‘Làn sóng’ mới cải cách quy định kinh doanh: Từ công cụ đến sự đồng tốc
2. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến
3. Tổng cục Thuế triển khai hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử
4. Có cần thiết tách luật giao thông đường bộ?

Địa phương

5. Hậu Giang: Nhiệm kỳ mới, hướng tới chính quyền số, phát triển kinh tế số
6. Công bố hệ thống điều hành đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang
7. Huyện Điện Biên (Điện Biên) đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực đất đai
8. Khánh Hòa: Dịch vụ điện trực tuyến phát triển mạnh
9. Điểm đến an toàn, hấp dẫn
10. Tây Ninh dự kiến chi gần 600 tỷ đồng cho phát triển Chính quyền số


 

Xem Điểm báo ngày 02 tháng 10 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm