Điểm báo ngày 02 tháng 11 năm 2020

02/11/2020

 

Bộ, ngành
1. Hướng dẫn mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
2. Hai điểm đột phá trong quá trình hội nhập
3. Nhanh chóng thông quan, tránh ách tắc đối với mặt hàng thịt và gia cầm
4. Singapore áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại các điểm nhập cảnh
5. Ứng dụng công nghệ thông tin tạo nhiều đột phá cho ngành tài chính
6. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam

 

Địa phương
7. TP.HCM sẽ thực hiện nghiêm quy định thư xin lỗi với hồ sơ trễ hạn
8. TP.HCM: Nội dung phản ánh thủ tục hành chính chủ yếu về đất đai
9. ‘Mỗi cán bộ là đại sứ trong cải cách hành chính'
10. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính
11. Thanh Hóa: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính
12. Yên Bái: Nỗ lực cải thiện PCI
13. Hiện đại hóa hành chính: Từng bước xây dựng chính quyền điện tử
14. Ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng đi vào chiều sâu trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính
15. Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

 

Xem Điểm báo ngày 02 tháng 11 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm