Điểm báo ngày 04 tháng 11 năm 2020

04/11/2020

 

Bộ, ngành

1. CITES tiếp nhận 113 hồ sơ qua Hệ thống một cửa Quốc gia 

2. Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Cải cách hành chính chưa gắn với cải cách bộ máy

3. Giảm thủ tục vay vốn để ngăn tín dụng đen

4. Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 2020 tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước

5. Minh bạch thông tin hàng hoá trong thương mại điện tử, chống hàng giả

6. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Thống nhất các chính sách lớn

7. Tín dụng đen, đa cấp tài chính, tiền ảo... lừa đảo hàng ngàn người, dẹp được không?

8. Học viện Hàng không Việt Nam tuyển sinh cao đẳng trái luật
 

Địa phương

9. Sở Công Thương Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

10. Chung tay thực hiện chuyển đổi số

11. Cải thiện sức cạnh tranh để thu hút đầu tư

12. Liên tiếp cá sấu sổng chuồng, Cà Mau vào cuộc tăng cường quản lý

Xem Điểm báo ngày 04 tháng 11 năm 2020 tại file đính kèm


 
File đính kèm