Điểm báo ngày 09 tháng 11 năm 2020

09/11/2020

 

Bộ, ngành

1. Đầu tư, kinh doanh theo luật mới: Vẫn hồi hộp về thủ tục

2. Tiết kiệm 14.900 tỷ đồng từ cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử

3. Thích nghi để vươn lên

4. Công chức năng lực “0.4”, đừng nói đến chuyện 4.0

5. Những chất vấn nào đang chờ Thủ tướng?

6. “Có chuyện cắt điều kiện kinh doanh này, lại mọc ra thủ tục khác”
 

Địa phương

7. Biên Hòa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

8. Ngành Bảo hiểm xã hội chú trọng cải cách hành chính phục vụ người dân

9. Quảng Ninh hiện đại hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

10. Đại Đồng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho dân

11. Người dân hài lòng với thẻ khám bệnh thông minh

Xem Điểm báo ngày 09 tháng 11 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm