Điểm báo ngày 10 tháng 11 năm 2020

10/11/2020

 

Bộ, ngành
1. Hệ thống thể chế, chính sách minh bạch sẽ thúc đẩy nỗ lực đổi mới
2. Bộ trưởng cam kết gì về dỡ bỏ rào cản cho dân và doanh nghiệp?
3. Còn lẩn khuất giấy phép con trong văn bản dưới luật
4. Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính của Bộ TN&MT: Không thể dừng lại hay bằng lòng!
5. Nhiều tiện ích với ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
6. Triển khai hệ thống thông báo nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Địa phương
7. Hà Nội tiếp nhận, giải quyết hơn 5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính
8. Quảng Ninh: Lợi ích thiết thực từ dịch vụ công trực tuyến
9. Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh
10. Hòa Bình nâng cấp kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh lên phiên bản 2.0
11. Tập huấn cho công chức tham mưu công tác cải cách hành chính cấp xã
12. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết BHTN

Xem Điểm báo ngày 10 tháng 11 năm 2020 tại file đính kèm
 
File đính kèm