Điểm báo ngày 16 tháng 11 năm 2020

16/11/2020

 

Bộ, ngành

1. “Phát quang rừng”... thủ tục: Bao giờ hết "chi phí không chính thức"?

2. “Phát quang rừng”... thủ tục: Kiểm soát ngay từ đầu vào

3. 'Khai tử' sổ hộ khẩu từ năm 2023

4. “Phát quang rừng”... thủ tục: Cần có luật hạn chế nhũng nhiễu

5. Hành trình “giải cứu” 62 container hồ tiêu mắc kẹt ở Nepal và Ấn Độ

6. Ngân hàng tăng tiếp cận tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen

7. Giải quyết chế độ BHXH bằng công nghệ 4.0

8. Hiệp hội vận tải ô tô: 'Chuyển Bộ Công an sát hạch giấy phép lái xe thì cơ quan nào giám sát?'

 

Địa phương

9. Bắc Ninh tạo đột phá theo cơ chế “4 tại chỗ” đối với thủ tục hành chính

10. Hạ Long tạm dừng tách thửa, chuyển nhượng đất đai

11. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng 

12. Tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Xem Điểm báo ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại file đính kèm
File đính kèm