Điểm báo ngày 17 tháng 11 năm 2020

17/11/2020

 

Bộ, ngành

1. Hộ kinh doanh ngại chuyển thành DN: Né các nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội?

2. Tác động của việc chuyển Bộ Công an sát hạch, cấp GPLX

3. Học lái xe xong, bằng "cất tủ", ra đường có an toàn?

4. Lễ khởi động Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN

5. Giải quyết chế độ BHXH bằng công nghệ 4.0

6. Ngăn ngừa xe không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật chở khách du lịch

7. “Phát quang rừng”... thủ tục: Cần có luật hạn chế nhũng nhiễu

 

Địa phương

8. Thanh Hóa triển khai thí điểm mô hình phòng họp không giấy tờ

9. Thanh Hóa: Kiến nghị giải pháp về tài nguyên môi trường nhằm thúc đẩy đầu tư

10. Ra mắt phần mềm đánh số nhà tự động

11. Người dân căn cứ vào luật, thành phố căn cứ vào quyết định của tỉnh?

12. Bắc Ninh tạo đột phá theo cơ chế “4 tại chỗ” đối với thủ tục hành chính

13. Xây dựng nền hành chính phục vụ

Xem Điểm báo ngày 17 tháng 11 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm