Điểm báo ngày 22 tháng 12 năm 2020

22/12/2020

Bộ, ngành
1. Minh bạch, công khai, không chờ doanh nghiệp gọi đến kiến nghị
2. Thủ tướng: Tiếp tục cải cách, đổi mới nền tư pháp theo hướng tiên tiến, hiện đại
3. Hải quan cung cấp nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu lên Cổng dịch vụ công quốc gia
4. VBF 2020:Chia sẻ sáng kiến, giải pháp cho giai đoạn 'bình thường mới'
5. Sẽ có quy trình kiểm tra an toàn, an ninh các ứng dụng cho chip trên thẻ CCCD
6. Gần 600.000 bằng lái xe ô tô được cấp trong năm 2020
7. 'Bổ sung thêm động lực cho Chính phủ Việt Nam'

Địa phương
8. Ðẩy mạnh xây dựng chính quyền số
9. Hà Nội tập trung cấp căn cước công dân gắn chíp cho 2,5 triệu người
10. Ninh Bình: 100% đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến
11. Liên thông Đăng ký đất đai - Thuế tại trà vinh: Người dân nhanh chóng có “sổ đỏ”
12. Phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Khắc phục hạn chế để tăng hiệu quả


 

Xem Điểm báo ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm