Điểm báo ngày 23 tháng 12 năm 2020

23/12/2020

Bộ, ngành

1. Nỗ lực cải cách, sẵn sàng đón dòng vốn lớn
2. Rối quy định chứng chỉ tiếng Anh: Lúng túng cấp phép hành nghề cho giáo viên nước ngoài
3. Đổi mới để thúc đẩy điện ảnh phát triển và hội nhập
4. Ngành logistics: Kích hoạt chuyển đổi số
5. Ngành Bảo hiểm xã hội: Bổ sung 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công
6. Giải quyết nút thắt cản trở doanh nghiệp
 

Địa phương
7. Bình Dương triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi giải quyết TTHC
8. Quảng Ngãi: Chủ động khắc phục khó khăn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính
9. Quảng Trị: Tập huấn thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
10. Lâm Đồng đối thoại cùng “gỡ khó” cho doanh nghiệp

Xem Điểm báo ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm