Điểm báo ngày 24 tháng 12 năm 2020

24/12/2020

Bộ, ngành
1. Những thành tựu kép trong nhiệm kỳ đặc biệt
2. Năm 2023 sẽ vận hành Cổng dữ liệu tài nguyên và môi trường
3. Năm 2021 giải quyết thủ tục hành chính tối đa 30 phút mỗi trường hợp
4. KBNN hoàn thành kết nối 100% đơn vị qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
5. 10 điểm đổi mới thủ tục hành chính để tiết kiệm 8.800 tỉ đồng/năm
6. Bãi bỏ 22 văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Địa phương
7. Xây dựng thị xã Quảng Yên thành động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh
8. 100% hồ sơ "một cửa tại chỗ" được giải quyết đúng hạn
9. Ngành điện TPHCM tiếp tục cải cách thủ tục, nâng cao sự hài lòng của khách hàng
10. Bắc Ninh: Người dân 'gặp' chính quyền qua ứng dụng smartphone

Điểm báo ngày 24 tháng 12 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm