Điểm báo ngày 25 tháng 12 năm 2020

25/12/2020

Bộ, ngành
1. Triển khai ngay mô hình kiểm tra chuyên ngành mới, khi được Thủ tướng phê duyệt
2. Thẳng thắn, cởi mở đóng góp ý kiến để tham mưu hiệu quả hơn
3. Tạo môi trường đột phá để đón cơ hội năm 2021
4. Tăng quyền, tăng trách nhiệm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn
5. 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2020 do TTXVN bình chọn

Địa phương
6. Huyện Tân Lạc: Nhiều giải pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
7. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi giải quyết thủ tục hành chính: Tiện ích cho người dân, doanh nghiệp
8. VNPT xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số toàn diện cho tỉnh Quảng Trị
9. Liên thông phục vụ người dân khi lập TP Thủ Đức
10. An Giang mời gọi đầu tư, hình thành doanh nghiệp dẫn dắt
11. “Chính quyền thân thiện”: Bước đột phá trong cải cách hành chính
Hướng tới một nền hành chính vì nhân dân phục vụ

Xem Điểm báo ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại file đính kèm

 
File đính kèm