Điểm báo ngày 04 tháng 01 năm 2021

04/01/2021

 

Bộ, ngành

1. Nghị quyết 02 về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

2. Nỗ lực giảm chồng chéo trói buộc doanh nghiệp

3. Họp báo thông tin về Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ

4. Ngành Hải quan hoàn thành nhiệm vụ “kép”

5. Loạt thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ trong năm 2021

6. Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH 2021

7. 10 kết quả nổi bật của BHXH Việt Nam năm 2020

8. Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021: Những trải nghiệm quý báu và bài học vượt lên sau bão

9. Hướng đến ‘Việt Nam số’ trong tương lai

10. Tăng trưởng GDP 2,91% một phần do Việt Nam quyết liệt cải cách hành chính
 

Địa phương

11. Cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho dân

Xem Điểm báo ngày 04 tháng 01 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm