Điểm báo ngày 06 tháng 01 năm 2021

06/01/2021

Bộ, ngành

1. Hai nghị quyết quan trọng “tạo đà” cho năm 2021

2. Văn phòng Bộ Tài chính phối hợp, rà soát, đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính

3. Cụ thể hóa một số chỉ tiêu về thủ tục hành chính liên quan người dân, doanh nghiệp

4. Bãi bỏ xác nhận tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu: Bước đột phá cải cách

5. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Y tế toàn quốc

6. Bộ Tài chính lên kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

 

 

Địa phương

7. Từ ngày 4-1 triển khai thực hiện thủ tục hành chính của BHXH tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

8. Nam Định tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới

9. Cục Hài quan Bình Dương: Phấn đấu thu vượt 16.000 tỷ đồng

10. Phú Yên đưa vào hoạt động hệ thống báo cáo tự động

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 01 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm