Điểm báo ngày 11 tháng 01 năm 2021

11/01/2021

Bộ, ngành

1. Tiện lợi với bệnh viện "không giấy tờ"

2. Bộ Tài chính cần tiếp tục cải cách hành chính

3. Bộ Tài chính cần tiếp tục cải cách hành chính

4. Đột phá trong khởi sự kinh doanh: Chỉ còn 3 thủ tục, 6 ngày

5. Khởi công xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia

6. Vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia-điểm sáng nổi bật trong năm 2020

7. Vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia - điểm sáng nổi bật trong năm 2020 - Có “dám” đặt mục tiêu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4?
8. Vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia - điểm sáng nổi bật trong năm 2020 - Phá tan “đá tảng” chắn đường (Tiếp theo và hết) 

9. Phải nghiêm minh hơn!

10. Vực dậy thị trường lao động

11. Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm phát triển Chính phủ điện tử

12. Áp lực đổi mới trong ‘thập kỷ 4.0’
 

Địa phương

13. Công khai, minh bạch tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

14. Sở Tư pháp TP.HCM: Đẩy mạnh cải cách hành chính

15. Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.Thủ Đức

16. Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: Hà Nội phải sớm hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trong năm 2021

 

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 01 năm 2021 tại file đính kèm
 
File đính kèm