Điểm báo ngày 19 tháng 01 năm 2021

19/01/2021

 

Bộ, ngành
1. Kinh tế Việt Nam 2021: Thận trọng với các cơ hội phục hồi
2. Khẩn trương vào cuộc cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành hàng nhập khẩu
3. 10 năm, tiết giảm hàng chục nghìn tỉ đồng nhờ cải cách hành chính
4. Ngân hàng Nhà nước hoàn thành kết nối 2 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia
5. Phấn đấu mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6. Cải cách thể chế, nhìn từ cách 'quản lý hồ bơi'
7. Hợp lực xây dựng quốc gia số hùng cường
8. Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Nhiều trăn trở tài nguyên, môi trường
9. Dự thảo Nghị định về thương mại điện tử gây khó cho doanh nghiệp?

Địa phương
10. Khẩn trương triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh
11. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
12. Đà Nẵng gỡ nút thắt đầu tư để kinh tế bật dậy trong năm 2021

Xem Điểm báo ngày 19 tháng 01 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm