Điểm báo ngày 26 tháng 01 năm 2021

26/01/2021

Bộ, ngành

1. Ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực

2. Ngành ngân hàng kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát

3. Phải dỡ bỏ các rào cản duy ý chí trong hoạt động KH&CN

4. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Không bồi thường nếu lái xe có nồng độ cồn hay không có giấy phép lái xe

5. CMS cùng các hãng công nghệ lớn xây dựng môi trường làm việc số

6. Có bắt buộc đo đạc lại khi sang tên sổ đỏ?

7. Khi “cửa khẩu nằm ở nhà mỗi người dân”

8. Chuẩn bị các điều kiện cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh

9. Quy định mới: Xe máy điện bắt buộc phải mua bảo hiểm từ ngày 1-3

10. Thiết bị phục vụ họp online có được gọi là thiết bị chuyên dùng?

11. Tận dụng tối đa lợi thế, giữ vững đà xuất khẩu

12. Đủ chế tài quản lý thuế với thương mại điện tử

13. Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2022

Địa phương

14. Toàn tỉnh có gần 86% dân số tham gia BHYT 

Xem Điểm báo ngày 26 tháng 01 năm 2021 tại file đính kèm
File đính kèm