Điểm báo ngày 02 tháng 02 năm 2021

02/02/2021

 

Bộ, ngành

1. Thủ tướng yêu cầu thực hiện 4 trọng tâm chống Covid-19 và phát triển kinh tế

2. Đề xuất điều kiện ủy quyền cấp C/O

3. Dự thảo Nghị định về cấp phép hoạt động vận chuyển qua lại biên giới: Còn nhiều vướng mắc

4. Tạo cơ chế thúc đẩy các tập đoàn kinh tế tư nhân vươn tầm quốc tế

5. Năm mới - bứt phá mới, thành tựu mới!

6. Cải cách kiểm tra chuyên ngành, nền kinh tế tiết kiệm gần 400 triệu USD/năm

7. Bộ Thông tin và Truyền thông lập Ban Chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng


Địa phương

8. Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

9. Nền tảng để Quảng Ninh bứt phá

10. Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

11. Hà Giang tạo đột phá về cải cách hành chính

12. Đà Nẵng: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giảm giờ nộp thuế

Xem Điểm báo ngày 02 tháng 02 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm