Điểm báo ngày 03 tháng 02 năm 2021

03/02/2021

 

Bộ, ngành

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai toàn diện việc chuyển đổi số

2. Hướng tới 50% người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ở đô thị không bằng tiền mặt

3. Ngành thuế khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngân sách ngay từ đầu năm

4. Năm 2021 tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế

5. Phòng Covid-19, VPCP đề nghị các bộ, tỉnh tăng cường gửi nhận văn bản điện tử

Địa phương

6. Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

7. Sở TN&MT Sơn La đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

8. Cả hệ thống chính trị và người dân sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích mới

9. Hà Nội rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính thuộc 5 lĩnh vực

10. Vững tin vào những quyết sách, định hướng đúng đắn của Đảng về phát triển đất nước

Xem Điểm báo ngày 03 tháng 02 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm