Điểm báo ngày 04 tháng 02 năm 2021

04/02/2021

 

Bộ, ngành

1. Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

2. Thể chế đi trước, mở đường cho phát triển

3. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thực hiện lời hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên

4. Ngành Xây dựng và những triển vọng trong giai đoạn 2021 – 2026

5. Nhiều điểm mới trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

6. Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh đầu tư tại Việt Nam

 

Địa phương

7. Cải cách hành chính tạo động lực cho phát triển

8. Người dân dễ dàng tham gia BHXH, BHYT

9. Cà Mau: Chậm trễ tham mưu dự án điện gió, nhiều đơn vị bị kiểm điểm

10. Các hoạt động của bộ phận ''một cửa'' Sở Tư pháp diễn ra bình thường

Xem Điểm báo ngày 04 tháng 02 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm