Điểm báo ngày 05 tháng 02 năm 2021

05/02/2021

 

Bộ, ngành

1. Vẫn còn tư duy cũ trong hoạt động hoạch định chính sách

2. Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số, chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường

3. Xây dựng "hải quan số"

 

Địa phương

4. Thái Bình đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá phát triển, 5 nhiệm vụ trọng tâm

5. Sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy Thừa Thiên Huế phát triển

6. Giải quyết hồ sơ qua mạng, người dân hưởng lợi

7. Trung tâm hành chính công: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2020

8. Quảng Ninh dẫn đầu bằng khát vọng cháy bỏng và triết lý xuyên suốt

9. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

10. Phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một: Thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

11. Nhiều tỉnh, thành ở miền Trung điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, tạo đà bứt phá mới

12. Giải quyết 100% kiến nghị, phản ánh

 

Xem Điểm báo ngày 05 tháng 02 năm 2021 tại file đính kèm
 
File đính kèm