Điểm báo ngày 18 tháng 02 năm 2021

18/02/2021

 

Bộ, ngành

1. Tiếp tục "cởi trói” để kinh tế tư nhân phát triển, là cột trụ kinh tế

2. Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp

3. Khát vọng chuyển đổi số Việt Nam

4. Trường hợp phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Luật Quản lý thuế

5. Nghị quyết 02/2021: Nâng cấp tính thị trường của nền kinh tế

6. Biến khó khăn thành cơ hội chuyển đổi số trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

 

Địa phương

7. Gia tăng giá trị bất động sản nhờ công nghệ

8. Trách nhiệm, chuyên nghiệp và thân thiện

9. Bộ Tài chính hỗ trợ Hà Nội đẩy mạnh cơ chế tài chính tự chủ, tự chịu trách nhiệm

10. Công chức Hải Dương làm việc tại nhà để phòng dịch COVID-19

11. Kiên Giang: Điểm thu hút đầu tư

Xem Điểm báo ngày 18 tháng 2 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm