Điểm báo ngày 19 tháng 02 năm 2021

19/02/2021

Bộ, ngành
1. Biến khó khăn thành cơ hội chuyển đổi số trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
2. Việt Nam sẽ có 1,5 triệu doanh nghiệp vào 2025
3. Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp biển số xe nhập khẩu tại nhà
4. Luật Doanh nghiệp và ngọn cờ quyền tự do kinh doanh
5. Quy định mới về giao khu vực biển
6. Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không?

 

Địa phương
7. Hải Dương khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để phòng COVID-19 
8. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
9. ‘Hàng xóm’ siết chặt kiểm soát, Hải Dương đề nghị tạo điều kiện thông thương
10. Hà Nội: Đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính
11. Hậu Giang thí điểm trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện
12. Đầu năm mới, Chủ tịch TP.HCM bức xúc 1 vụ ngâm hồ sơ
13. Những trường hợp nào được đổi bằng lái xe máy trong năm 2021

Xem Điểm báo ngày 19 tháng 02 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm