Điểm báo ngày 22 tháng 3 năm 2021

22/03/2021

 

Bộ, ngành

1. Góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

2. Bộ Tài chính số: Năm 2030 sẽ số hoá hoàn toàn

3. ''Chìa khóa'' thành công

4. Dư địa cải cách, gỡ bỏ gánh nặng cho doanh nghiệp còn lớn

5. Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên

6. Ngành Tài chính: Động lực cải cách thủ tục hành chính là vì dân, vì doanh nghiệp

7. Logistics Việt Nam: Cung cầu “lệch pha” khó tạo ra thị trường sôi động

8. Còn lớn là còn nhỏ

 

Địa phương

9. Huyện Phú Giáo: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

10. Cải cách thủ tục hành chính: Không chỉ ở con số cơ học

11. Hải Phòng: Giải bài toán nâng cao chỉ số gia nhập thị trường

12. Tạo môi trường đầu tư lành mạnh tại Ðiện Biên

13. Doanh nghiệp 'phát nản' với thủ tục hành chính

14. Chưa thực hiện thanh toán trực tuyến tiền sử dụng đất

15. Thái Bình giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình "5 tại chỗ"

Xem Điểm báo ngày 22 tháng 3 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm