Điểm báo ngày 23 tháng 3 năm 2021

23/03/2021

 

Bộ, ngành

1. Thủ tướng chỉ đạo 55 dịch vụ công cần sớm cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

2. Tạo thuận lợi trong việc cấp thẻ căn cước công dân

3. Hơn 1.600 tỷ đồng lệ phí trước bạ ô tô, xe máy thu bằng phương thức điện tử

4. Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ của Bưu điện Việt Nam

5. Hải quan tiếp tục cải cách tạo thuận lợi thương mại giảm chi phí cho doanh nghiệp

6. Đơn giản hóa thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

7. Gỡ vướng thủ tục cấp phép khai thác vật liệu

 

Địa phương

8. Triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

9. Không để tình trạng “ngâm” hồ sơ, nhũng nhiễu doanh nghiệp

10. Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hải Phòng: Tăng sự hài lòng cho người dân

11. TP.Long Khánh: Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

12. Hải Dương: Chuyển đổi số để tạo động lực phát triển mới

Xem Điểm báo ngày 23 tháng 3 năm 2021 tại file đính kèm
File đính kèm