Điểm báo ngày 24 tháng 3 năm 2021

24/03/2021

 

Bộ, ngành

1. 5 dấu ấn tích cực nổi bật của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021

2. Tạo đột phá trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành

3. Ban hành kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số

4. Nhiều thủ tục thuế, đất đai, giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện online

5. Nghị định về cải cách kiểm tra chuyên ngành: Khẳng định vai trò “đầu mối” của cơ quan hải quan

 

Địa phương

6. Chuyển đổi số là động lực để giải quyết ‘điểm nghẽn’ trong phát triển

7. DDCI Quảng Ninh năm 2020: Động lực phát triển từ áp lực cạnh tranh

8. Cẩm Phả: Nền tảng từ cải cách hành chính

9. Vĩnh Phúc: Tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân

10. Khuyến khích thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Xem Điểm báo ngày 24 tháng 3 năm 2021 tại file đính kèm
File đính kèm