Điểm báo ngày 25 tháng 3 năm 2021

25/03/2021

 

Bộ, ngành

1. Kiên trì mục tiêu cải cách thủ tục hành chính thuế

2. Nhiều thủ tục về căn cước công dân, cư trú sẽ sớm được thực hiện online

3. Thủ tướng yêu cầu các bộ, tỉnh tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ dịch vụ công mức 3, 4

4. Bứt phá trong chính sách quản lý thuế thương mại điện tử


Địa phương

5. Đà Nẵng: Xin lỗi doanh nghiệp vì thủ tục chậm trễ

6. Cấp căn cước công dân gắn chíp: Hết lòng phục vụ nhân dân

7. Hướng đến đô thị thông minh

8. Nâng cao năng lực thích ứng cho hợp tác xã trong bối cảnh mới

9. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn

10. Trong quý I, thành phố Hà Nội đề xuất đơn giản hóa 87 thủ tục hành chính

Xem Điểm báo ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm