Điểm báo ngày 30 tháng 3 năm 2021

30/03/2021

 

Bộ, ngành

1. Giấy phép lái xe quốc tế có được sử dụng ở Việt Nam không?

2. Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử không thay thế được giấy phép lái xe

3. Cơ hội cho hàng Việt trên nền tảng thương mại điện tử của Singapore

4. Định danh của chúng ta

5. Chính phủ quyết liệt hành động vì người dân và doanh nghiệp

6. Cấp căn cước công dân mới: Phải cải tiến ngay từ khâu thủ tục

7. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển

8. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xác lập nền tảng công dân số, xã hội số

9. Bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng hệ sinh thái số

10. Thực hiện truy xuất nguồn gốc cá tầm, chỉ thông quan sau khi có kết quả giám định 
 

Địa phương

11. Vĩnh Long cải cách thủ tục hành chính để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược

12. Xuyên đêm cấp căn cước công dân cho đồng bào Khmer

13. Đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính công tại Bắc Ninh

14. Hải Dương: Khắc phục khó khăn do COVID-19, tăng tốc cấp căn cước công dân

15. Mặc kệ phiền toái khách hàng

Xem Điểm báo ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm