Điểm báo ngày 07 tháng 4 năm 2021

07/04/2021

 

Bộ, ngành

1. Những bài toán của nhiệm kỳ mới

2. Quản lý rủi ro: Khuyến khích người nộp thuế tự nguyện tuân thủ pháp luật

3. Cải thiện môi trường đầu tư: Xóa rào cản, tạo bình đẳng

4. Khuyến khích cá nhân sáng tạo, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

5. Dẹp “hung thần tiếng ồn” từ karaoke, vũ trường: Không còn lúng túng trách nhiệm

Địa phương

6. Xây dựng chính quyền số tại các địa phương vùng Đông Nam Bộ

7. Xây dựng chính quyền số tại các địa phương vùng Ðông Nam Bộ

8. Quảng Ngãi: Đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

9. Điện Biên rộng cửa liên kết vùng

10. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 4 năm 2021 tại file đính kèm
File đính kèm