Điểm báo ngày 27 tháng 8 năm 2021

27/08/2021

 

Bộ, ngành

1. Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh

2. Bộ GTVT yêu cầu địa phương bãi bỏ quy định cản trở lưu thông hàng hoá

3. Linh hoạt các biện pháp gỡ khó cho doanh nghiệp thuỷ sản

4. Quy định mới hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

5. Ứng dụng VssID giúp người dùng đăng ký chuyển lương hưu qua tài khoản ngân hàng mà không cần đến cơ quan BHXH hoặc bưu điện.

6. Hỗ trợ doanh nghiệp: Trách nhiệm nặng nề nằm ở khâu thực thi

 

ĐỊa phương

7. Lâm Đồng khắc phục tồn tại, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021

8.  Mức độ hài lòng chất lượng cung cấp dịch vụ công phải đạt hơn 95%

9. Quyết tâm để sớm ''về đích''

10. Tạo đột phá từ cải cách thủ tục hành chính

11. Tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

12. Hơn 48.000 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia

Xem Điểm báo ngày 27 tháng 8 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm