Điểm báo ngày 05 tháng 10 năm 2021

05/10/2021

Bộ, ngành
1. 233 thủ tục hành chính triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia
2. Chữ ký số: Cơ hội và thách thức, mở lối thành công trong chuyển đổi số
3. Tiếp sức cho doanh nghiệp

Địa phương
4. Lào Cai: Đổi mới, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính
5. Mô hình chính quyền đô thị đã mang lại hiệu quả
6. 90% hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công TP Hà Nội được giải quyết đúng hạn
7. Mười nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính
8. Hoà Bình: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước
9. TP Thủ Đức lên kế hoạch 3 giai đoạn để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
10. Thủ tục cấp đổi bằng lái sau nới lỏng giãn cách ở TP.HCM
11. Tích hợp dịch vụ công mức độ 4: Quảng Nam thuộc tốp 3 cả nước
12. Cửa khẩu số giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp

 

Xem Điểm báo ngày 05 tháng 10 năm 2021 tại file đính kèm
 
File đính kèm