Điểm báo ngày 06 tháng 10 năm 2021

06/10/2021

Bộ, ngành
1. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 của cả nước đạt trên 48%
2. Nghị quyết 68: Tăng tốc các gói hỗ trợ tới tận tay đối tượng thụ hưởng
3. Cải cách để chấm dứt thủ tục hải quan giấy vào năm 2025
4. Chữ ký số và ký số từ xa, điều kiện để số hóa thành công tại Việt Nam

Địa phương
5. Sở Tư pháp Điện Biên điểm sáng trong cải cách hành chính
6. Ba Vì nâng chất lượng cải cách hành chính: Lắng nghe góp ý của dân
7. Kịp thời giải quyết khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp
8. Triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
9. Đánh giá công tác cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 9 tháng đầu năm
10. Khi doanh nghiệp là trung tâm phục vụ


 

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 10 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm