Điểm báo ngày 07 tháng 10 năm 2021

07/10/2021

Bộ, ngành
1. Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự hồi phục kinh tế
2. Cắt giảm, đơn giản hoá 167 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế
3. QUỐC HỘI VỚI DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP: Khơi thông dòng chảy pháp luật kinh doanh

Địa phương
4. Nỗ lực cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp
5. Giữ vững tâm thế đơn vị dẫn đầu cải cách thủ tục hành chính
6. Bắc Kạn: Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
7. Tạo động lực đầu tư vào cụm công nghiệp
8. Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
9. TP Bắc Giang có 8 thủ tục hành chính thực hiện quy trình "5 tại chỗ"
10. Huyện Kim Bôi: Tạo bước chuyển tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính 
11. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn làm việc với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 10 năm 2021 tại file đính kèm
 
File đính kèm