Điểm báo ngày 10 tháng 6 năm 2022

10/06/2022

 

Bộ, ngành

1. Cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Tạo thuận lợi thương mại

2. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản chất vấn của ĐBQH

3. 35 nền tảng chuyển đổi số quốc gia phải tuân thủ các yêu cầu an toàn thông tin mạng

4. USAID chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trung tâm quản lý rủi ro liên ngành tập trung

5. Tích cực và hiệu quả

6. Các ngân hàng muốn được khai thác trực tiếp cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia

 

Địa phương

7. Đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số Quốc gia

8. Thuận lợi cho người dân trong trích lục hộ tịch

9. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt

10. Sơ kết công tác triển khai thực hiện Đề án 06

11. Sớm triển khai mô hình một cửa hiện đại các cấp của TP Hà Nội

12. Thực hiện Đề án 06/CP - nỗ lực vượt khó

Xem Điểm báo ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm