Điểm báo ngày 04 tháng 7 năm 2022

04/07/2022

Bộ, ngành

1. Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6
2. Khi dịch vụ công quá tải
3. Ngành Tài chính: Cải cách toàn diện hơn nhờ chuyển đổi số
4. Đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi số hướng tới hải quan thông minh
5. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc: TP.HCM phải đi đầu trong thực hiện Đề án 06
6. Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
7. 4,9 triệu bộ hồ sơ doanh nghiệp kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia
8. Nỗ lực triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

Địa phương

9. Bến Tre: Phát triển công nghệ thông minh không tách rời chuyển đổi số
10. Quá tải công việc cấp cơ sở ở TP.HCM
11. Cần Thơ xử lý mạnh hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp
12. Hà Nội đã triển khai 20/25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Xem Điểm báo ngày 04 tháng 7 năm 2022 tại file đính kèm
File đính kèm