Điểm báo ngày 05 tháng 7 năm 2022

05/07/2022

Bộ, ngành

1. Chỉ số niềm tin kinh doanh của nhà đầu tư châu Âu giảm
2. Bộ Tài chính: Toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước đã dùng hóa đơn điện tử
3. Đơn giản hóa quy định khối lượng kiến thức, năng lực người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề
4. Cung cấp 7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số
5. Mô hình quản lý rủi ro tập trung: Gỡ nút thắt trong thông quan hàng hoá
6. Vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới: Quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công

 

Địa phương

7. Số hóa để phục vụ nhân dân tốt hơn
8. Hà Nội: Tổ chức triển khai giải pháp cải thiện các Chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI
9. Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm tầng nấc trung gian
10. Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo khắc phục tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ liên quan kết quả Chỉ số PAPI
11. Đưa dịch vụ công trực tuyến đến từng khu phố
12. Chuyển từ nhận thức đến hành động

Xem Điểm báo ngày 05 tháng 7 năm 2022 tại file đính kèm
 
File đính kèm