Điểm báo ngày 06 tháng 7 năm 2022

06/07/2022

 

Bộ, ngành

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải đảm bảo 'đúng, đủ, sạch, sống'
2. Luật kinh doanh bảo hiểm có nhiều điểm mới
3. Cắt giảm, đơn giản hóa gần 650 quy định kinh doanh

4. Nâng cao vận hành hệ thống Cổng dịch vụ công Bộ Công an

 

 

Địa phương

5. 2,5% người dân TPHCM không nhận được biên lai khi làm thủ tục hành chính

6. Cần Thơ quyết tâm cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư

7. Đề xuất nhiều chính sách phân cấp, phân quyền cho Thủ đô Hà Nội

8. Đề cao trách nhiệm thực hiện các khâu đột phá chiến lược
9. Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công

10. Người dân TP.HCM đổ xô đi làm hộ chiếu mẫu mới

Xem Điểm báo ngày 06 tháng 7 năm 2022 tại file đính kèm
File đính kèm