Điểm báo ngày 07 tháng 7 năm 2022

07/07/2022

 

Bộ, ngành

1. 249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

2. Nỗ lực hoàn thành những mục tiêu, yêu cầu của Đề án 06

3. Sợ sai nên nhiều đơn vị yêu cầu thêm thủ tục xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

4. Dữ liệu của doanh nghiệp đang trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc

5. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thấp - vì sao?

 

 

Địa phương

6. Gỡ 'điểm nghẽn' tạo động lực phát triển

7. Bứt phá cải cách thủ tục hành chính - Mục tiêu để thu hút đầu tư

8. Đảm bảo sự hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính

9. Khuyến khích người dân nộp hồ sơ hộ chiếu online

10. Quy trình thủ tục đầu tư NƠXH tại TP.HCM được rút ngắn còn 133 ngày

11. Thủ tục hành chính về đất đai ở Bình Thuận còn gây bức xúc trong xã hội

Xem Điểm báo ngày 07 tháng 7 năm 2022 tại file đính kèm
File đính kèm