Điểm báo ngày 08 tháng 7 năm 2022

08/07/2022

 

Bộ, ngành

1. Sắp công bố dự thảo Luật Đất đai sửa đổi để người dân góp ý

2. Bộ Xây dựng: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

3. Cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh liên quan đến giáo dục

 

Địa phương

4. Quảng Ninh vẫn còn nhiều thách thức dù kinh tế tăng trưởng ổn định 2 con số

5. Để Ninh Bình thành "cực tăng trưởng"

6. Loại bỏ mọi rào cản

7. Nâng bậc Chỉ số Sipas và Par Index

8. Ở nơi nhận kết quả làm thủ tục hành chính sau 10 phút

9. Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin

10. Hà Tĩnh tiếp nhận 2.515 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội

11. Giải pháp cho chuyển đổi số

12. Hiện đại hóa nền hành chính công

Xem Điểm báo ngày 08 tháng 7 năm 2022 tại file đính kèm
File đính kèm