Điểm báo ngày 11 tháng 7 năm 2022

11/07/2022

 

Bộ, ngành

1. Rà soát kỹ lưỡng, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa

2. Cải cách thủ tục hành chính là giải pháp căn cơ

3. Nghị định mới về đất đai: Sửa đổi, bổ sung 3 quy định về cấp sổ hồng

4. Liên hoàn các yếu tố gây bất ổn: Nỗi lo toàn cầu, cảnh báo tới Việt Nam

5. Đề xuất bỏ quy định loại trừ giao dịch điện tử với thủ tục cấp sổ đỏ, đăng ký kết hôn, khai sinh

6. Nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam

 

Địa phương

7. Quảng Ngãi biên dịch một số thủ tục hành chính sang tiếng nước ngoài để phục vụ nhà đầu tư

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp

9. Đổi mới, trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu năm 2022

10. TP. Hà Nội: Gỡ nút thắt trong đấu giá đất

11. Hà Nội: Kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch

12. TP.HCM: Nhiều kết quả bước đầu sau 1 năm tổ chức chính quyền đô thị

13. Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ở Trung tâm Dịch vụ công ích TP.Biên Hòa

Xem Điểm báo ngày 11 tháng 7 năm 2022 tại file đính kèm
File đính kèm