Điểm báo ngày 19 tháng 7 năm 2022

19/07/2022

 

Bộ, ngành

1. Tạo đột phá từ con đường cải cách - Bài 1: Đổi mới thực chất quy định kinh doanh của ngành thông tin và truyền thông

2. Tạo đột phá từ con đường cải cách - Bài 2: Bãi bỏ hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

3. Tạo đột phá từ con đường cải cách - Bài 3: Loại bỏ rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh

4. Tạo đột phá từ con đường cải cách - Bài 4: Khơi thông 'điểm nghẽn', củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp

5. Tạo đột phá từ con đường cải cách - Bài cuối: Giám sát để giảm chi phí không chính thức

6. Nhiều tiện ích từ dịch vụ bưu chính – hành chính công

7. Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định về kết nối, chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia

 
Địa phương

8. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

9. Hà Nội: Chủ động, quyết liệt hơn trong cải cách hành chính

10. Gỡ vướng cho bộ phận ''một cửa''

11. Quảng Ninh: Triển khai mô hình 'Chợ công nghệ - chợ 4.0' không dùng tiền mặt

Xem Điểm báo ngày 19 tháng 7 năm 2022 tại file đính kèm

 
File đính kèm